شصت درصد کارگران ایران زیر خط فقر بسر می برند

31 فروردین 1391
بشنوید
شصت درصد کارگران ایران زیر خط فقر بسر می برند
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالین کارگری در ایران با اشاره به نرخ دستمزد پایه می گویند بیش از 60 درصد کارگران زیر خط فقر شدید قرار دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش تر تحقق شعار آیت الله علی خامنه ای مبنی بر حمایت از کار و تولید ملی را در گرو حمایت از کارگران دانسته بود. گزارش از وفا آذربهاری.