ششصد مین روز بازداشت خانگی موسوی و کروبی

17 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ششصد روز از بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در ایران گذشت. مقام های قضایی و امنیتی ایران تاکنون دلیلی برای ادامه بازداشت آنها اعلام نکرده اند. با اینکه برخی از حامیان احمدی نژاد این روزها به مخالفان او پیوسته اند اما هنوز بازداشت خانگی رهبران مخالف دولت ادامه دارد. گزارش از آرش سیگارچی.