ششمین مناظره داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات؛ گزارش فرهاد پولادی

29 آذر 1398