شروط جدید جنتی برای رییس جمهورشدن درایران

27 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ، شورای مسوول تایید صلاحیت روسای جمهوری اسلامی ، شرایط جدید رییس جمهوری شدن در ایران را برشمرده است. شورای نگهبان، همزمان، مهلت تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات 24 خردادماه آینده را 5 روز دیگر تمدید کرده و قرار است که لیست نهایی نامزدها روز 31 اردیبهشت اعلام شود. گزارشی از کوروش صحتی