شرط بندیهای بزرگ و قوهای سیاه

08 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واحد سیاست خارجی موسسه بروکینکز در واشنگتن نتیجه آخرین پژوهشهای کارشنان و دانشمندان خود را تحت عنوان «شرط بندیهای بزرگ و قوهای سیاه» در یک کنفرانس ارایه کرد که توصیه های کارشناسان را در زمینه سیاستهایی که میتواند از جانب رییس جمهوری آمریکا نظم جهانی را شکل دهد و همچنین احتمالات غیرمنتظره ای که ممکنست دستور کار باراک اوباما را در دور دوم ریاست جمهوری منحرف سازد به بحث گذارد. صدای آمریکا از نشست موسسه بروگینگز گزارش تهیه کرده است.