شرکت‌های نوپا - تولیدی پوشاک

23 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک تولیدی پوشاک با دغدغه های اجتماعی و یک رستوران با ایده «از مزرعه به سفره» آشنا می شویم.