شرکت‌های نوپا - تولید کرم‌های مرطوب کننده لب

19 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک شرکت تولید کرم های مرطوب کننده لب و یک شرکت راه و ساختمان برای طرح های زیربنایی آشنا می شویم.