شرکت‌های نوپا - تولید بستنی‌های ماستی

16 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک مغازه تولید و فروش بستنی های ماستی و یک شرکت احیای سی دی ها و صفحات ترانه های قدیمی آشنا می شویم.