شرکت‌های نوپا - طبخ کباب های مخصوص

15 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک موسسه طبخ کباب های مخصوص، یک هتل و سالن زیبایی ویژه سگ ها و یک موسسه تمرینات بدنی بسیار سنگین آشنا می شویم.