شرکت‌های نوپا - طب سوزنی

13 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک فروشگاه تولید پیراشکی های عجیب و یک مرکز طب سوزنی و داروهای گیاهی آشنا می شویم.