شرکت‌های نوپا - پرورش صدف‌های خوراکی

01 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک موسسه تمیزکاری مکان های مسکونی و تجاری و یک مرکز پرورش صدف های خوراکی آشنا می شویم.