شرکت‌های نوپا - نمک خوراکی

27 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک طراح مد نوآور و یک شرکت فروش انواع نمک خوراکی آشنا می شویم.