شرکت‌های نوپا - مهمانسرای تخت و صبحانه با فضایی دوستانه

08 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک مهمانسرای تخت و صبحانه با فضایی دوستانه، یک پارک دوچرخه سواری داخل سالن و یک بوتیک سیار با طرح های ویژه آشنا می شویم.