شرکت‌های نوپا - کمک به کودکان دیابتی

02 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک شرکت تولید اسباب بازی برای کمک به کودکان دیابتی و یک آموزشگاه بندبازی و رقص آشنا می شویم.