شرکت‌های نوپا - کمک به کم‌توانان ذهنی

06 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک مرکز کمک به افراد کم توان ذهنی و یک گالری مخصوص ارائه هنر پاپ آشنا می شویم.