شرکت‌های نوپا - کلاه‌گیس‌های سفارشی

12 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک رستوران غذاهای دریایی و یک شرکت تولید کلاه گیس های سفارشی آشنا می شویم.