شرکت‌های نوپا - غذاهای ترکیبی ژاپنی-آمریکایی

13 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک رستوران که غذاهای ترکیبی ژاپنی-آمریکایی ارائه می کند، وبسایتی که همه اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و ترحیم را در اختیار می گذارد و هیولاهای عروسکی ای که مهربانی را ترویج می کنند، آشنا می شویم.