شرکت‌های نوپا - فروشگاه پنیر با مزه های خاص

27 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک فروشگاه پنیر با مزه های خاص، شرکت تولید محصولی برای مقابله با گُر گرفتن زنان در دوران یائسگی، و یک تولیدی زیورآلات چوبی ، فلزی و چرمی آشنا می شویم.