شرکت‌های نوپا - فروشگاه محلی دوچرخه

26 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک فروشگاه محلی دوچرخه و یک مغازه محلی محصولات ایتالیایی آشنا می شویم.