شرکت‌های نوپا - بستنی با مزه های ویژه

25 مارس 2019
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک بستنی فروشی با مزه های ویژه، شرکتی نوپا برای کمک به سایر شرکت های نوپا و یک کافی شاپ با قهوه های مخصوص آشنا می شویم.