شرکت‌های نوپا - بستنی با مزه های ویژه

05 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک بستنی فروشی با مزه های ویژه، شرکتی نوپا برای کمک به سایر شرکت های نوپا و یک کافی شاپ با قهوه های مخصوص آشنا می شویم.