شرکت‌های نوپا - آرایشگاه متفاوت

10 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک آرایشگاه متفاوت و یک موسسه تولید کوپن های مخصوص آشنا می شویم.