شرکت‌های نوپا - اغذیه فروشی سیار

17 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک اغذیه فروشی سیار پنیرهای کبابی، یک شرکت خانوادگی تولید محصولات شور و یک شرکت فروش محصولات مربوط به زامبی ها آشنا می شویم.