شرکت‌های نوپا - اَپ مفید برای ماهیگیران

09 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک اَپ مفید برای ماهیگیران و یک شرکت تولید قاب های عینک ارزان آشنا می شویم.