شرکت ملی صادرات گاز ایران منحل شد

24 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت ملی صادرات گاز ایران منحل شد. مدیر عامل اسبق این شرکت، ضربه این اقدام بر تجارت گاز ایران را، به مراتب سهمگین تر از تحریم های بین المللی دانست. گزارش از وفا آذربهاری