شرکت معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست آسه آن

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در اجتماع آسه آن شامل کشورهای آسیای جنوب شرقی در سنگاپور شرکت می کند. نقش چین در منطقه یکی از نگرانی ها به شمار می رود.