شرکت هزاران اروپايی در جنگ داخلی سوريه

06 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بتازگی شمار زیادی از شهروندان بريتانيا دربازگشت از سوريه به اتهام همکاری با تشکل های جهادی بازداشت شده اند. دولت بريتانيا از آن بيم دارد تشديد اين مساله امنيت داخلی بريتانيا را به خطر بياندازد. هنری ريج وِل Ridgewell ، خبرنگار صدای آمريکا در لندن می گويد، شايع است که هزاران اروپايی در جنگ سوريه شرکت دارند و سرتاسر اروپا به اين مسئله بسيار جدی نگاه می کند.