شرکت های نوپا – یوگا با بز روی باربکیوی کُره ای

09 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک رستوران باربکیوی کُره ای و یک مرکز یوگا با بز آشنا می شویم.