شرکت های نوپا – سینه بند و سگ

20 فروردین 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک موسسه نگهداری و پانسیون سگ‌ها و یک شرکت تولید سینه‌بندهای ورزشی آشنا می‌شویم.