شرکت های نوپا – سینه بند و سگ

20 فروردین 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک موسسه نگهداری و پانسیون سگ‌ها و یک شرکت تولید سینه‌بندهای ورزشی آشنا می‌شویم.