شرکت های نوپا – مشروب و ماهی

13 فروردین 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک شرکت تولید مشروبات با عصاره گیاهی و یک موسسه فروش ماهی آشنا می شویم.