شرکت های نوپا – مهمانخانه ویژه و کنترل از راه دور

14 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک مهمانخانه ویژه و یک تولید کننده ابزار تبدیل سطوح به کنترل از راه دور آشنا می شویم.