شرکت های نوپا – بازی ورزشی مجازی یا اسباب بازی اینترنتی؟

21 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک شرکت تولید بازیهای ورزشی مجازی و یک فروشنده اینترنتی اسباب بازی آشنا می شویم.