شرکت های نوپا – اینترنت، گیتار و رسانه های دیجیتال

20 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه با یک فروشگاه اینترنتی گیتار و ابزار موسیقی و یک آژانس رسانه های دیجیتالی و یک جامعه مجازی آشنا می شویم.