شرکت گسترده زنان افغان در انتخابات

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به رغم ابهام و پرسش هائی که در مورد حقوق اولیه زنان در افغانستان وجود دارد، زنان افغان در انتخابات شرکت کردند.