شرکت در مسابقات فوتبال با روسری یا بی روسری؟

23 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین تصمیم فیفا و هیات بین المللی فوتبال در مورد استفاده از روسری در رقابت های فوتبال توسط زنان مسلمان و گفتگو با محبوبه عباسقلی زاده و رضوان مقدم دو فعال حقوق زنان