شرح حال ۶ آمریکائی پس از حمله به سفارت آمريکا در تهران

14 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرح حال 6 آمریکائی که هنگام حمله به سفارت آمریکا در تهران، موفق به فرار شدند. ۱۳ آبان ۱۳۵۸ آغاز یک دوره دشوار برای دیپلماتها و کارمندان آمریکایی به گروکان گرفته شده در سفارت آمريکا در تهران بود. گروهی از این افراد، پس از چندی آزاد شدند و 52 نفرشان بمدت 444 روز وجه المصالحه قرار گرفتند. اما هنگام حمله به سفارت، ۶ نفرشان توانستند از آنجا و نهایتاْ از ایران بگریزند . گیتا آرین با یکی از این ۶ نفر به صحبت نشست.