شرایط امنیتی و حقوق بشر در اوکراین

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان امنیت و همکاری اروپا، در ماه مارس هیات ویژه ای را برای کسب اطلاعات در باره شرایط امنیتی و حقوق بشر در اوکراین تشکیل داد. هدف از این ماموریت ایجاد شرایط مناسب برای گفتگو بین طرفین در بحران اوکراین است.