شنود های آژانس امنیت ملی در چارچوب سیاست خارجی دولت اوباما

07 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هفته گذشته، آخرین مورد مربوط به شنود گفتگوهای تلفنی یکی از رهبران خارجی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا توجه متحدان بین المللی آمریکا را جلب کرد، مسئله ای که در چارچوب سیاست خارجی دولت اوباما مهم است. گزارش از پریچهر فرزام.