شناخت کورش ، جهانگشای ایرانی

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا ضرغامی در مصاحبه ای با صدای آمریکا ازکتابش با عنوان شناخت کورش ، جهانگشای ایرانی که در اواخر ۲۰۱۳ بزبان انگلیسی در آمریکا منتشر شده سخن میگوید.