شناخت هيلاری كلينتون با خواندن يک كتاب، ارنست همينگوی در كنوانسيون دموكراتها و يادی از خر خراط شهر قصه

08 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هيلاری كلينتون و سه كتابی كه در مورد زندگی شخصی و حرفه ای خود نوشته است، جو بايدن و نقل قولی از كتاب وداع با اسلحه و یادی از محمود استاد محمد و خر خراط شهر قصه در گفتگو با اردوان مفيد