سهمیه بندی شدن دلار در تهران

23 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ثبات در بازار ارز را مهم ترین اولویت مجلس و دولت خواند. هم زمان گزارش ها حکایت از سهمیه بندی شدن دلار در صرافی ها دارد. گزارش از وفا آذربهاری.