شمس و مولای زمان

31 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نام ترکیه با خاطرات گوناگونی‌ برای ما ایرانی‌‌ها همراه است . این خاطرات برای نسلهای مختلف هم متفاوت است تحولات سیاسی و اجتماعی تا نوستالوژی آمیخته با صدای خوانندگان ، بازی بازیگران گران فیلم و سینما ی این کشور ، گوشه‌هایی‌ از خاطرات ماست اما از چند سال پیش، شرایط بگونه‌ای رنگی‌‌ دیگر به خود گرفته است ،با شکستن مرزهای سیاسی توسط هنرمندان ایرانی‌ و برقراری ارتباطات جدید با هنرمندان ترکیه، آثاری خلق شد که با حفظ المان‌های کلاسیکش از قالب منطقه‌ای خارج و رنگ جهانی‌ به خود گرفتند شپول عباسی در سفری که به ترکیه داشت به همکاری کیهان کلهر و اردال ارزنجان در این زمینه پرداخته