شما از مقامات و مسئولین کشور چه سوالی دارید؟

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی می پرسد: چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم. پاسخ شما به این سوال آقای روحانی پیست؟ به نظر شما اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه دولتی چگونه جلب می شود و چگونه از میان می رود؟