سهم مردم از ثروت ایران

15 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سهم مردم از ثروت ایران چیست و کجاست؟ سران جمهوری اسلامی چه سهمی از دارایی‌ها و ثروت ایران می‌برند؟