شکست دولت احمدی نژاد در میتینگ پر هزینه آزادی

30 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم دولتی «تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهای کشوری» که مخالفان محمود احمدی نژاد آن را «میتینگ انتخاباتی دولت» نامیده بودند ، با استقبال نسبتا سرد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد بطوریکه از ۲۵۰ هزار نفری که دعوت شده بودند ، حدود هفتاد هزار نفراز آنان در مراسم حضور یافتند.