شکنجه در ایران

07 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شکنجه چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا قربانیان شکنجه را می‌شناسید؟ ۲۶ ژوئن (۵ تیر) از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان آن نام گرفته است. آیا شما و نزدیکانتان تجربه شکنجه را داشته‌اید؟