شکایت سعید مرتضوی هشت روزنامه

07 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رییس سازمان پیشین سازمان تامین اجتماعی از هشت روزنامه به دلیل نشر کاذیب علیه خود شکایت کرده است. به گفته وکیل آقای مرتضوی دلیل این شکایت انتشار متن تحقیق و تغفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست اقای مرتضوی و عدم انتشار پاسخ وی در این روزنامه هاست.