شکایت سعید مرتضوی از وزیر کار

06 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از علی ربیعی، وزیر کار و علیرضا محجوب نماینده تهران و رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است. سعید ایوبی وکیل سعید مرتضوی روز جمعه به خبرگزاری فارس گفته است که شکایت آقای مرتضوی از این دو نفر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا، صورت گرفته و در این ارتباط پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است. گزارشی از کوروش صحتی