شکايت ايران از روسيه درباره تحویل سامانه دفاع موشکی

11 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع تحویل سامانه دفاع موشکی اس سیصد روسیه به ایران مدت هاست که محل اختلاف این کشور با ایران است. ایران پیشتر از روسيه شکایت کرده بود. گزارش احمد باطبی با جزئیات بیشتر در مورد این شکایت و آخرین اظهار نظرهای صورت گرفته دراین باره است.