شيرين نشاط: زنان نقش دشوارى در هنر بر دوش دارند

22 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شیرین نشاط سینماگر و شهرنوش پارسی پور نویسنده معاصر در برنامه افق در تحلیل جایگاه زنان به دشواری نقش زن اشاره کردند. رمان زنان بدون مردان خانم شهرنوش پارسی پور را خانم شیرین نشاط به یک اثر سینمایی تبدیل کردند که در سال ۸۸ جایزه شیر نقره ای جشنواره ونیز را تصاحب کرد.