شیرین عبادی: حقوق بشر باید در مذاکرات هسته ای گنجانده می شد

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشرمی گوید غیبت حقوق بشر از میز مذاکرات هسته ای ایران با شش قدرت جهانی یک خطای سیاسی است. شیرین عبادی - برنده جایزه صلح نوبل نیز از جمله کسانی است که بارها خواهان مطرح شدن نقض حقوق بشر در ایران در مذاکرات هسته ای شده است.